Responding to the news of the sad death of Stuart Cable to BBC Wales News yesterday (7 June 2010) – Chairman of Donate Wales and the Kidney Wales Foundation

Roy J. Thomas said:

“This is very sad news indeed. Stuart was a fine man who really cared about Wales and his community. Much of his charitable work was hidden with his humility. He did so much including our Donate Wales campaign by taking part in dinners and adverts for us. There was something as we would say “ addfwyn” about him.

Stuart was involved in the Donate Wales Tell A Loved One campaign after a close friend of his tragically died – but then donated his organs. Stuart told people across Wales how they had received a letter from a boy’s mother who had his friend’s liver, and how that motivated him to encourage so many others to join the organ donor register.

Stuart was great communicator and managed to touch the hearts of those in need. Patients liked him as he was so warm . Wales will be a poorer place without him. Our thoughts are with his family at this very sad time.”

You can see Stuart talk about why he got involved in the Donate Wales Campaign here http://www.donatewales.org/celebrities/sub-page.asp?id=55

Stuart Cable (May 19, 1970 – Mehefin 7, 2010) – Cefnogwr Sefydliad Aren Cymru

Ymateb i newyddion trist marwolaeth Stuart Cable ddoe (Mehefin 7fed 2010) – Cadeirydd Rhodd Cymru a Sefydliad Aren Cymru.

Dywedodd Roy J. Thomas:

“Mae hyn yn newyddion trist iawn. Roedd Stuart yn ŵr bonheddig a oedd yn falch iawn o Gymru a’i gymuned. Roedd o’n berson diymhongar ac roedd llawer o’i waith elusennol yn digwydd y tu ôl i’r llen. Fe wnaeth llawer iawn o waith gan gynnwys ein hymgyrch Rhodd Cymru yn ogystal â mynychu ein cinio gala a chymryd rhan mewn hysbysebion i ni. Roedd yna rywbeth addfwyn iawn amdano.

Roedd Stuart ynghlwm â’r ymgyrch Rhodd Cymru – Dywed Wrth Rywun Agos ar ôl i ffrind agos iddo farw a rhoi ei organau. Dywedodd Stuart wrth bobl ar hyd a lled Cymru ei fod wedi derbyn llythyr gan fam bachgen a oedd wedi derbyn iau ei ffrind a bod hynny wedi ei ysgogi i annog pobl eraill i ymuno â’r gofrestr rhoddwyr organau.

Roedd Stuart yn gymeriad unigryw a lwyddodd i gyffwrdd calonnau pobl mewn angen. Roedd cleifion yn hoff iawn ohono oherwydd ei agosatrwydd. Bydd colled fawr ar ei ôl. Rydym yn meddwl am ei deulu yn ystod y cyfnod anodd hwn.”

Gallwch weld Stuart yn esbonio pam y daeth yn gysylltiedig â’r ymgyrch Rhodd Cymru yma:
http://www.donatewales.org/celebrities/sub-page.asp?id=55Responding to the news of the sad death of Stuart Cable to BBC Wales News yesterday (7 June 2010) – Chairman of Donate Wales and the Kidney Wales Foundation

Roy J. Thomas said: